Fostul primar din Secuieni si consilierul Vornicelu din Balcani, prinsi de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul a 20 foști și actuali aleși locali dintre care doi sunt din judetul Bacau. Este vorba de fostul primar al comunei Secuieni, Corneliu Huiban, si Ermil Vornicelu, consilier local in comuna Balcani.
Conform comunicatului ANI din data de 19 septembrie, in cazul lui Corneliu Huiban s-a constatat un CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV.
În calitate de primar, acesta a emis o Dispoziție privind numirea soției sale în funcția publică de consilier în cadrul Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul, Registratură, Petiții din cadrul Primăriei comunei Secuieni, județul Bacău, ca urmare a reorganizării U.A.T. Secuieni.
 Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004
  • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;
  • art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi  viceprimarii, primarul  general şi  viceprimarii  municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să  nu încheie un act juridic  ori să  nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei care produce un folos material pentru sine pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”;
  • art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine […] a) pentru soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”;
In ceea ce il priveste pe Ermil Vornicu, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Balcani,  ANI a constatat starea de INCOMPATIBILITATE.
În perioada exercitării mandatelor de consilier local, în intervalul 25 august 2008 – 20 februarie 2015, S.C. Vitmex Prodcom S.R.L. (în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea  de  asociat  unic  și  funcția  de  administrator, iar  soția  sa  deținea  funcția  de  administrator) a  furnizat produse Primăriei comunei Balcani, județul Bacău (prin achiziții directe – 105 facturi fiscale), încasând suma totală de 428.059,91 Lei.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

Niciun comentariu: