Bacalaureat 2017

Examenul maturității stă să bată la ușă. Absolvenții de liceu au finalizat deja cursurile și au intrat în febra ultimelor pregătiri. Și candidaţii din anii precedenţi s-au putut înscrie la secretariatul unităţii de învăţământ pe care au absolvit-o, iar cei care între timp și-au domiciliului în altă localitate, s-au putut înscrie la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului.
Conform metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale și a competențelor în învățământul liceal, toți absolvenții învățământului preuniversitar de stat și particular s-au putut înscrie și pot susține examenul de bacalaureat, în sesiunea 2017. Pot organiza acest examen doar unitățile de învățământ preuniversitar acreditate. Cele neautorizate sau neacreditate sunt în afara cadrului legal. Colegiile acreditate pot fi, conform legii, și centre de evaluare/examen pentru proprii absolvenți sau pentru cei care vin de la alte unități școlare.

Candidații vor fi supravegheaţi video

Şi în acest an, candidaţii vor fi supravegheaţi video şi audio, pentru a putea fi surprinși cei care vor încerca să copieze. Înregistrările făcute în săli vor fi verificate prin sondaj. Înainte de începerea probelor, profesorii supraveghetori le vor cere celor „uituci” să se mai uite o dată prin buzunare şi să predea toate eventualele materiale şi obiecte interzise la examen. După aceea, toţi candidaţii vor semna un proces-verbal de luare la cunoştinţă că vor fi eliminaţi din examen dacă vor fi prinşi cu fiţuici. Eliminarea din examen se va face şi dacă nu au fost folosite copiuţele găsite în buzunar. În acest caz, probele promovate anterior nu vor fi recunoscute, iar candidatul va repeta întregul examen, abia după alte două sesiuni.
În plus, candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile legale de înscriere sau care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale frauduloasă, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situații constatate de organele în drept, sunt și ei eliminați din examen. În situația în care frauda este constatată după încheierea examenului, comisia de bacalaureat poate modifica rezultatele, în sensul că respectivul candidat este considerat eliminat din examen. Dacă diploma de bacalaureat a fost completată, dar nu a fost eliberată candidatului, ea este anulată.

Echivalări pentru elevii premianți

Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învățământul superior, în conformitate cu conditiile generale și specifice stabilite în acest sens. În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. Absolvenții care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9.50, iar la examenul de bacalaureat au obținut media 10 primesc diplomă de merit. Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obținut premii individuale la concursuri și/sau olimpiade școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației au posibilitatea de să își echivaleze, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obținut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă.
Examenul de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții de liceu care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele condiții: au susținut toate probele de evaluare a competențelor orale și toate probele scrise, au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și au cel puțin media generală 6 la probele scrise

Probele orale pot fi promovate numai prin simpla prezență

La probele orale nu se dau note, ci calificative: începător, experimentat, avansat. Astfel, elevii absolvenți de clasa a XII-a care vor da probele de limba română, competențe digitale și limba străină, la examenul de Bacalaureat vor primi certificate de începători chiar și dacă nu știu nimic. Asta pentru că Ministerul Educației a introdus încă din 2011 acest tip de notare pentru probele orale, la fel ca în Europa. Așadar, acestea se trec doar prin simpla participare la examen. Candidații nu sunt respinși sau admiși, ci primesc aceste certificate de competențe. Cu un punctaj zero, se obține nivelul de începător și se poate merge mai departe, la probele scrise. Sunt declarați respinși doar acei elevi care refuză efectiv să răspundă la unul dintre subiecte de pe biletul extras.

Taxe pentru restanțieri

La examenul de bacalaureat, candidații care provin din promoțiile anterioare, care au susținut de cel puțin două ori Bac-ul și nu au fost declarați admiși, pot relua examinările dar după ce achită o anumită sumă la Inspectoratul Școlar (în jur de 200 de lei, pentru toate probele). Dacă sunt situații în care candidații au de susținut doar una sau mai multe probe, la care au fost declarați respinși în sesiunile anterioare, cheltuielile de reexaminare sunt mai mici.
Conform legii, elevii înscriși la învățământul liceal de stat pot susține doar de două ori examenul de absolvire a studiilor, fără taxă. Înscrierile ulterioare la examenul de bacalaureat sunt condiționate de achitarea unor taxe.

Calendarul examenului de bacalaureat 2017

Sesiunea iunie-iulie:
6/7 iunie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
8/9 iunie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
9, 12/13 iunie – evaluarea competenţelor digitale
14/16 iunie – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
26 iunie – Limba şi literatura română – probă scrisă
27 iunie – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
28 iunie – proba obligatorie a profilului – probă scrisă (Matematică, la profil real, sau Istorie, la profil uman)
30 iunie – Proba la alegere a profilului şi specializării (Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică, pentru profilul real, și Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie sau Sociologie, pentru profilul uman).
5 iulie – afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)
6/9 iulie – rezolvarea contestaţiilor
10 iulie – afişarea rezultatelor finale
Sesiunea august-septembrie:
11/14 iulie – înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie – înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august – Limba şi literatura română – probă scrisă
22 august – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
23 august – proba obligatorie a profilului – probă scrisă
24 august – proba la alegere a profilului şi specializării – probă scrisă
25, 28 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
28 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
29/30 august – evaluarea competenţelor digitale
30/31 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
1 septembrie – afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)
2/5 septembrie – rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie – afişarea rezultatelor finale

Niciun comentariu: