Greva la Protectia Consumatorului

Martii, 30 mai, angajaţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Bacău au întrerupt, spontan, lucrul, în semn de protest faţă de dezinteresul arătat de către guvernanţi faţă de numeroasele probleme cu care se confruntă salariaţii instituţiei de mai bine de 7 ani. Astfel, timp de trei ore, de la 9.00 la 12.00, angajaţii instituţiei, afiliaţi Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici, au refuzat să presteze activităţile specifice.Protestul intervine după ce colegii sindicalişti de la Garda de Mediu şi alte instituţii au declanşat, la începutul lunii, acţiunile de protest faţă de proiectul legii salarizării.

Bacalaureat 2017

Examenul maturității stă să bată la ușă. Absolvenții de liceu au finalizat deja cursurile și au intrat în febra ultimelor pregătiri. Și candidaţii din anii precedenţi s-au putut înscrie la secretariatul unităţii de învăţământ pe care au absolvit-o, iar cei care între timp și-au domiciliului în altă localitate, s-au putut înscrie la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului.
Conform metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale și a competențelor în învățământul liceal, toți absolvenții învățământului preuniversitar de stat și particular s-au putut înscrie și pot susține examenul de bacalaureat, în sesiunea 2017. Pot organiza acest examen doar unitățile de învățământ preuniversitar acreditate. Cele neautorizate sau neacreditate sunt în afara cadrului legal. Colegiile acreditate pot fi, conform legii, și centre de evaluare/examen pentru proprii absolvenți sau pentru cei care vin de la alte unități școlare.

Candidații vor fi supravegheaţi video

Şi în acest an, candidaţii vor fi supravegheaţi video şi audio, pentru a putea fi surprinși cei care vor încerca să copieze. Înregistrările făcute în săli vor fi verificate prin sondaj. Înainte de începerea probelor, profesorii supraveghetori le vor cere celor „uituci” să se mai uite o dată prin buzunare şi să predea toate eventualele materiale şi obiecte interzise la examen. După aceea, toţi candidaţii vor semna un proces-verbal de luare la cunoştinţă că vor fi eliminaţi din examen dacă vor fi prinşi cu fiţuici. Eliminarea din examen se va face şi dacă nu au fost folosite copiuţele găsite în buzunar. În acest caz, probele promovate anterior nu vor fi recunoscute, iar candidatul va repeta întregul examen, abia după alte două sesiuni.
În plus, candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile legale de înscriere sau care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale frauduloasă, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situații constatate de organele în drept, sunt și ei eliminați din examen. În situația în care frauda este constatată după încheierea examenului, comisia de bacalaureat poate modifica rezultatele, în sensul că respectivul candidat este considerat eliminat din examen. Dacă diploma de bacalaureat a fost completată, dar nu a fost eliberată candidatului, ea este anulată.

Echivalări pentru elevii premianți

Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învățământul superior, în conformitate cu conditiile generale și specifice stabilite în acest sens. În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. Absolvenții care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9.50, iar la examenul de bacalaureat au obținut media 10 primesc diplomă de merit. Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obținut premii individuale la concursuri și/sau olimpiade școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației au posibilitatea de să își echivaleze, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obținut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă.
Examenul de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții de liceu care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele condiții: au susținut toate probele de evaluare a competențelor orale și toate probele scrise, au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și au cel puțin media generală 6 la probele scrise

Probele orale pot fi promovate numai prin simpla prezență

La probele orale nu se dau note, ci calificative: începător, experimentat, avansat. Astfel, elevii absolvenți de clasa a XII-a care vor da probele de limba română, competențe digitale și limba străină, la examenul de Bacalaureat vor primi certificate de începători chiar și dacă nu știu nimic. Asta pentru că Ministerul Educației a introdus încă din 2011 acest tip de notare pentru probele orale, la fel ca în Europa. Așadar, acestea se trec doar prin simpla participare la examen. Candidații nu sunt respinși sau admiși, ci primesc aceste certificate de competențe. Cu un punctaj zero, se obține nivelul de începător și se poate merge mai departe, la probele scrise. Sunt declarați respinși doar acei elevi care refuză efectiv să răspundă la unul dintre subiecte de pe biletul extras.

Taxe pentru restanțieri

La examenul de bacalaureat, candidații care provin din promoțiile anterioare, care au susținut de cel puțin două ori Bac-ul și nu au fost declarați admiși, pot relua examinările dar după ce achită o anumită sumă la Inspectoratul Școlar (în jur de 200 de lei, pentru toate probele). Dacă sunt situații în care candidații au de susținut doar una sau mai multe probe, la care au fost declarați respinși în sesiunile anterioare, cheltuielile de reexaminare sunt mai mici.
Conform legii, elevii înscriși la învățământul liceal de stat pot susține doar de două ori examenul de absolvire a studiilor, fără taxă. Înscrierile ulterioare la examenul de bacalaureat sunt condiționate de achitarea unor taxe.

Calendarul examenului de bacalaureat 2017

Sesiunea iunie-iulie:
6/7 iunie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
8/9 iunie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
9, 12/13 iunie – evaluarea competenţelor digitale
14/16 iunie – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
26 iunie – Limba şi literatura română – probă scrisă
27 iunie – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
28 iunie – proba obligatorie a profilului – probă scrisă (Matematică, la profil real, sau Istorie, la profil uman)
30 iunie – Proba la alegere a profilului şi specializării (Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică, pentru profilul real, și Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie sau Sociologie, pentru profilul uman).
5 iulie – afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)
6/9 iulie – rezolvarea contestaţiilor
10 iulie – afişarea rezultatelor finale
Sesiunea august-septembrie:
11/14 iulie – înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie – înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august – Limba şi literatura română – probă scrisă
22 august – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
23 august – proba obligatorie a profilului – probă scrisă
24 august – proba la alegere a profilului şi specializării – probă scrisă
25, 28 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
28 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
29/30 august – evaluarea competenţelor digitale
30/31 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
1 septembrie – afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)
2/5 septembrie – rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie – afişarea rezultatelor finale

Un nou târg de adopții a câinilor comunitari

Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din cadrul Primăriei Bacău organizează la sfârșitul acestei săptămâni un nou târg de adopții pentru câinii din adăpost.
Evenimentul se va derula sâmbătă, 3 iunie, de la ora 10.00 la locul de joacă destinat animalelor de companie din Parcul Cancicov, „Cuțodrom” cum este denumit de iubitorii de animale.
Târgul de adopții se află la cea de-a doua ediție, după cea din luna aprilie, și își propune să aducă în fața celor care doresc să adopte un animal 10 căței de talie mică.
Doritorii de adopții de câini de talie mare sunt așteptați la adăpost de unde pot „înfia” câini din mai multe rase.

Ședința Consiliului Județean

Consilierii județeni băcăuani s-au reunit luni, 29 mai 2017, de la ora 10.00, în ședință ordinară. Pe odinea de zi a ședinței desfășurate, în Sala Mare a Palatului Administrativ, s-au aflat un număr de 25 de proiecte, ce au fost supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ băcăuan.
Invitat special al acestei ședințe a fost profesorul universitar doctor Nicolae Țarălungă, de la S.C. IHS ROMANIA SRL, care a făcut o Informare privind stadiul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Bacău în orizontul de timp 2009-2021, document necesar coordonării consiliilor locale din județul Bacău în vederea realizării serviciilor publice de interes județean și a realizării de parteneriate cu instituții cheie ce contribuie la dezvoltarea economico-socială a județului.
Următoarele două puncte pe ordinea de zi au avut un subiect comun, și a vizat unele schimbări în formula legislativului județean. Astfel, consilierii județeni au luat act de vacantarea mandatului de consilier județean al doamnei Coșa Maricica Luminița, care a devenit prefect de Bacău și au votat validarea mandatului de consilier județean al domnului Popescu Adrian.
Printr-un Proiect de hotărâre au fost instituite și acordate premii pentru elevii și profesorul îndrumător, membri ai Cercului de Astronomie „Meteor” Bacău, care au obținut performante deosebite la Concursul National de Astronomie și Astrofizică – Voroneț, 2017.
Au mai fost aprobate parteneriatele dintre Județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanțării proiectului „AJF-MOBIL, MINGEA E ÎN TERENUL TĂU”, precum și asocierea Județului Bacău cu Federația de Minifotbal din România pentru organizarea și desfășurarea proiectului „FESTIVALUL MINIFOTBALULUI ROMÂNESC”. ce se va desfășura în perioada 10-15 iulie 2017, în Bacău, în zona Sălii Sporturilor.
De asemenea, au mai fost aprobate criteriile și obiectivele de performanță, actualizate, ale președintelui executiv și ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul International “George Enescu”, pentru anul 2017, precum și organigrama și statului de funcții la Biblioteca Județeană „C.Sturdza” Bacău.
În domeniul Asistenței sociale, au fost aprobate stabilirea costurile medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii, pentru anul 2017. Tot în cadrul acestui capitol, au mai fost aprobate Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul-cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2017, Planul de acțiune al Direcției Generale de Asistenta Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2017, precum și Planul de Restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatria Răcăciuni și Planului de Restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești.
Un alt proiect a vizat preluarea temporară a unor bunuri aferente proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, precum și unele măsuri pentru modificarea corespunzătoare a redevenței aferente.
Au mai fost aprobate cofinanțarea proiectelor „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” și a proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”.
De la capitolul investiții nu a fost omis Spitalul Județean de Urgenta Bacău, care a primit girul aleșilor județeni pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, pentru obiectivul de investiții Reparații capitale Stație de pompare și rezervoare de apă, înlocuire echipamente tehnologice instalații apă, incendiu și executare rezervor nou.
Un alt proiect important a vizat modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean.
La finalul ședinței, președintele al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău, dl Vasile Humulescu, a prezentat o Informare privind eficienta serviciului polițienesc în asigurarea climatului de siguranță publică pe primele 3 luni ale anului 2017 și realizarea indicatorilor de performanță minimali recomandați în Planul Strategic pentru acest an.

Exercițiu de simulare a unui cutremur în Bacău

Miercuri, 31 mai a.c., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău va efectua un exerciţiu pentru antrenarea structurilor de intervenție pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui seism în municipiul Bacău.
Exerciţiul are drept scop antrenarea forţelor participante în luarea deciziei pentru derularea operaţiunilor de intervenţie în condiţii de siguranţă şi pentru reducerea timpilor operativi de intervenţie. De asemenea, prin intermediul acestei simulări se vor urmări însuşirea misiunilor şi atribuţiunilor ce le revin structurilor participante în cazul producerii unui incendiu, precum și verificarea modului de cooperare între structurile de intervenţie.
Desfășurarea exercițiului se va face după un scenariu dinainte stabilit, care va avea mai multe situații specifice. Pentru rezolvarea acestora vor fi implicate un număr impresionant de forțe și mijloace din cadrul I.S.U.J. Bacău. Totodată, vor fi mobilizate și forțe și mijloace aparținând Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, Bazei 95 Aeriană Bacău, Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău – UPU SMURD, Serviciului de Ambulanţă Judeţean, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău și ai Primăriei municipiului Bacău.
Conform scenariului, în data de 31.05.2017, la ora 12.00, în judeţul Vrancea s-a produs un seism cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter, cutremur care se resimte și în municipiul Bacău. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău este anunţat prin sistemul unic de apeluri de urgenţă 112, despre faptul că, în urma producerii seismului, s-au prăbușit unele clădiri în zona fostei fabrici Robinete Industriale, mai multe persoane fiind grav rănite sau prinse sub dărâmături.
Totodată, dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău este anunţat prin sistemul unic de apeluri de urgenţă 112, despre faptul că, în urma seismului produs, a fost afectată structura de rezistență a Școlii generale „Alecu Russo” situată pe strada Alecu Russo, nr. 5 din municipiul Bacău. Elevii și cadrele didactice s-au autoevacuat, dar în urma efectuării prezenţei se constată lipsa a doi elevi.
Pentru instruirea și pregătirea cadrelor și elevilor, personalul din cadru Inspecției de Prevenire va desfășura exerciții de evacuarea la:
– Școala gimnazială „Nicu Enea”, strada Calea Romanului, nr. 144, municipiul Bacău;
– Liceul tehnologic „Petru Rareș”, strada Tecuciului, nr. 17, municipiul Bacău.
Prin intermediul exerciţiului, se urmăreşte: antrenarea factorilor de decizie din cadrul Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Bacău pentru gestionarea situaţiilor specifice riscului la seism; antrenarea forţelor participante pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale, cu scopul de a evita sau diminua pierderile de vieţi omeneşti şi pagubele de bunuri sau valori materiale ca urmare a producerii cutremurului; însuşirea misiunilor şi atribuţiunilor ce le revin structurilor participante în caz de seism; verificarea modului de organizare a evacuării populaţiei; verificarea modului de cooperare între structurile de intervenţie; stabilirea concepţiei de intervenţie pentru salvarea de vieţi omeneşti şi bunuri materiale, care se desfăşoară în zonele de risc şi de distrugeri cu scopul de a salva oamenii şi bunurile materiale, pentru localizarea şi înlăturarea urmărilor seismelor.

Pe Miron Costin, in ambele sensuri

Municipiul Bacău, prin Direcţia  Drumuri Publice, urmare a analizei efectuate la faţa locului, împreună cu reprezentanţii Serviciul Rutier al I.P.J. Bacău,  şi a sesizărilor cetăţenilor, anunţă desființarea sensului unic rutier și finalizarea lucrărilor de amenajare a sensului rutier dublu de circulaţie  pe tronsonul: intersecţie Aleea Vişinului- intersecţie Pictor Aman al străzii Miron Costin. Până la acest moment, pe acest tronson de aproximativ 70 de metri lungime,  al străzii Miron Costin conducătorii auto încălcau frecvent sensul unic de circulaţie, introducerea dublului sens fiind necesară pentru fluidizarea traficului în zonă. Sensul dublu de circulaţie va contribui la fluidizarea traficului în zonă doar în condiţiile respectării indicatoarelor rutiere ce interzic parcarea autovehiculelor pe tronsonul: intersecţie Aleea Vişinului- intersecţie Pictor Aman al străzii Miron Costin.

Băcăuanul Denis Mihai,campion european la juniorii mici

Luptele greco-romane băcăuane au mai înregistrat o performanță excepțională, cucerind trei medalii, câte una din fiecare culoare, la prima ediție a Campionatului European de juniori mici (13-15 ani).
Team-ul „tricolor”, cu băcăuanul Cătălin Matache antrenor de lot, a avut în componență 12 luptători, trei dintre aceștia urcând pe podiumul de premiere, toți legitimați la CS Știința Municipal Bacău.
Denis Mihai a cucerit titlul european la categoria 38 kg, după cinci meciuri câștigate prin superioaritate tehnica sau tuș. 30 de secunde i-au fost suficiente pentru a-și învinge adversarul rus în finală, prin tuș.
Vasile Cojoc a trecut de reprezentanții Georgiei, Greciei și Ucrainei, dar a piedut finala cu sportivul din Republica Moldova, devenind vicecampion european al categoriei 66 kg.
Alin Dosoftei, după două meciuri câștigate, a fost la 15 secunde de intrarea în finală, dar a pierdut meciul cu reprezentantul Ucrainei, 12-10, desi era în avantaj, 10-8. Alin a cucerit medalia de bronz la categoria 59 kg.
Cu performanțele celor trei sportivi ai antrenorului Ioan Butucaru, România a terminat Campionatul European pe locul 5 pe națiuni.
Ioan Butucaru, antrenor: „Un rezultat excepțional, meritat, într-o competiție foarte disputată, la categoria lui Denis, de exemplu, fiind înscriși 20 de sportivi, iar țări cu tradiție în greco-romane aruncând în luptă câte doi luptători. Noi am estimat de mai mult timp că această generație va fi una de excepție, fapt confirmat acum, la Europene. Succesul înregistrat de acest concurs a adus în discuție posibila organizare, la finele acestui an, a unui Campionat Mondial la această categorie de vârstă. Revenind la copii, sunt sigur că în viitor vor aduce medalii internaționale la seniori pentru Bacău.”

Festivalul Luminii, o noua amanare

Festivalul Luminii a fost amânat pentru a doua oară din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Programat inițial pentru duminica trecută, 14 mai, Festivalul Luminii a fost amânat din cauza ploilor pentru duminica această. Vremea a fost frumoasă până în jurul orei 17.00, când nori negri au acoperit cerul Bacaului.
Organizatorii festivalului nu s-au lăsat intimidați și conform programului, la 17.30 au dat startul activităților. Astfel, în Parcul Cancicov au fost amenajate diferite ateliere, de la expoziții de fotografie la facepaiting și de la diferite jocuri cercetășești până la animație stradala cu clovni și jonglerii.
Din păcate, ploaia a biruit din nou iar organizatorii au decis după aproape o oră să renunțe la program.
“Se pare că anul acesta cineva nu ține cu noi. În acest moment nu știu ce se va întâmplă pe mai departe. Luni vom organiza o întâlnire și cu ceilalți cercetași și cu alte persoane implicate în acest proiect și vom luă o hotărâre. Sperăm să revenim cu vești bune”, a declarat pentru Deșteptarea, Mioara Husanu, organizator – Cercetașii României.

Congres Național de Insignografie

Bacăul este gazda Congresului Național de Insignografie, ediția a 9-a, prima facuta vreodata in Moldova. Vor expune si profesorul Stanciu Aurel si Munteanu Vilică, care nu mai au nevoie de prea multe prezentari. Se anunța un eveniment interesant pentru colecționari și pasionații de istorie. Implicat in organizare este Munteanu Vilică, fostul director al Arhivelor Naționale din Bacău.

Alexandru Novac a doborât un record național vechi de 27 de ani

Sulițașul Alexandru Novac (CS Știința Municipal Bacău, antrenoare Mihaela Melinte) a realizat astăzi încă o performanță notabilă. În cadrul etapei 1 a Naționalelor Outdoor pentru Seniori, Tineret și Juniori 1, a reușit o aruncare care a măsurat 82,90m, stabilind două noi recorduri, atât la tineret, cât și la seniori. Dacă la tineret Novac și-a bătut propriu record (78,66, stabilit în urmă cu un an la Arad), la seniori a doborât un record care statea în picioare de 27 de ani: 81.88m, Dumitru Negoitã, Bucuresti, 22‐Jul‐90.
În ultimii doi ani, Alexandru Novac a cucerit ambele titluri de campion național, de tineret și seniori.

Descoperit mort in Gheraiesti

un muncitor care efectua măsurători pe un teren viran din cartierul băcăuan Gherăieşti, a dat peste un cadavru în descompunere. Bărbatul a fost izbit de mirosul greu în momentul în care s-a apropiat de o clădire părăsită şi atunci a descoperit grozăvia. Anchetatorii sosiţi la faţa locului au constatat că faţa victimei era sfăşiată, probabil de câini, iar din cadavru nu mai rămăsese mare lucru. Dacă mai este posibil, urmează ca victima să fie amprentată pentru a putea fi identificată, iar poliţiştii au început audierea locuitorilor din zonă, în mare parte oameni ai străzii din tabăra de sinistraţi.

Campanie electorala la Moinesti

Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat (PSD) și al Camerei Deputaților, și Gabriela Vrânceanu Firea, primarul Capitalei, vicepreședinte al partidului, au fost prezenți, vineri, în Moinești pentru a-l susține pe Paul Cotîrleț, candidat la funcția de primar al municipiului la scrutinul din 11 iunie.
Cei doi lideri de la București au fost însoțiți de toată „crema” PSD din județ: senatorul Dragoș Benea, președintele organizației, senatorul Miron Smarandache, deputații Gabriel Vlase, Theodora Șotcan, Claudiu Ilișanu și Costel Dunava, președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, vicepreședintele Silviu Pravăț și Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău.Întâlnirea cu electoratul a fost precedată de o vizită la Spitalul Municipal Moinești, unde a avut loc inaugurarea RMN-ului achiziționat din fondurile Ministerului Sănătății (90 la sută). Adrian Cotîrleț, managerul spitalului, le-a prezentat oaspeților istoricul unității, insistând pe cele mai recente investiții.

Bacăul, capitala aerofilateliei românești

Municipiul Bacău a devenit, de vineri, 19 mai, „capitala aerofilateliei Românești”, odată cu deschiderea celei de a XXXI-a ediții a Expoziției filatelice „AEROMFILA 2017”, în foaierul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, în perioada 19 – 24 mai. Ediția din acest an – ne-a informat Ioan Catană, preşedintele Comitetului de organizare – este dedicată împlinirii a 120 de ani de la nașterea parașutistei și aviatoarei Smaranda Brăescu și a 85 de ani de la stabilirea, la 19 mai 1932, a recordului mondial absolut la parașutism de aceeași renumită parașutistă Smaranda Brăescu. Expoziția are participare internațională și prezintă 37 de colecţii aerofilatelice şi astrofilatelice şi cu tematică de aviaţie, în trei clase de participare. La vernisaj au fost prezent președintele Federației Filatelice Române, Leonard Pașcanu, filateliști și colecționari băcăuani, elevi și iubitori ai filateliei, istoriei și aeronauticii.

Au fost suplimentate biletele de tratament

Vineri, 19 mai, Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Bacău a mai primit 108 bilete la tratament balnear pentru cea de-a VI-a serie. Locurile rezervate sunt în staţiunile Herculane, Govora, Covasna, Lacu Sărat, Olăneşti şi Sîngeorz. Pentru a valorifica şi aceste bilete, CJP Bacău va lucra, la ghişeul de profil, şi mâine, 20 mai, precum şi poimâine, 21 mai, între orele 9.00 şi 12.00.
Biletele vor fi vândute în ordinea prezentării la ghişeu a solicitanţilor. La cumpărare, pensionarii vor prezenta cuponul de pensie din aprilie, recomandarea de la medicul de familie ori de la cel de specialitate, precum şi buletinul ori cartea de identitate.
Data de plecare în staţiune şi pentru aceste bilete este 23 mai. Amintim că, pentru aceeaşi serie, instituţiei judeţene de pensii i-au mai fost distribuite numai 71 bilete, în staţiunile 1 Mai, Amara, Buziaş, Covasna, Nicolina, Pucioasa şi Sarata Monteoru.
Biletele le-au fost alocate pensionarilor care au depus din timp cerere pentru a merge la tratament balnear în această perioadă şi au întrunit punctajul necesar.

"O istorie a Crucii Roșii"

Joi, 18 mai 2017, a avut loc vernisajul expoziției O istorie a Crucii Roșii, eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Muzelor. Au participat Ioan Silviu Lefter, directorul general al Crucii Roșii Române, Dan-Marcel Babliuc, director al Crucii Roșii Bacău, manager prof. Mariana Popa, prof. Mihaela Băițan, director Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I - Filiala Bacău, prof. Vilică Munteanu, dr. Adrian Colibaba, director medical al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, coordonator de proiect Irina Băcăoanu, reprezentanți ai Școlii Sanitare Postliceale Sanity, angajați și voluntari ai Crucii Roșii și mulți alți invitați. Exponatele sunt interesante și valoroase, piesa de rezistență fiind tronul Reginei Maria de la Mănăstirea Cașin, alături de care sunt prezentate documente, insigne, plachete, exponate ale Crucii Roșii Române, documente (brevete, registre, adeverințe, certificate) ale Arhivelor Naționale- filiala Bacău, fotografii ale Reginei Maria de pe front (Arhivele Naționale București), colecții personale: prof. Aurel Stanciu (insigne), Ioan Catană (plicuri, timbre), col.(r) Stelian Cojocaru de la Asociația de Tradiții Militare Românești, documente din Biblioteca Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău, documente, drapele, stindard, insigne, medalii, plachete ale Muzeului Militar Bacău, obiecte sanitare ale Școlii Postliceale ”Sanity”, iar în holul B al complexului se găsesc panouri cu desenele elevilor Colegiului Național de Artă ”George Apostu” Bacău. Expoziția va fi deschisă în perioada 18 Mai 2017- 19 Iunie 2017, în sala 13 din cadrul muzeului, perioadă în care băcăuanii pot afla aspecte extrem de interesante referitoare la istoria Crucii Roșii Române.

„ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUZEELOR” la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău


În data de 18 mai 2017, la nivel mondial se serbează „Ziua Internațională a Muzeelor”. Tema pentru anul 2017 este „Muzeele și istorii contestate”. Această zi își propune să contribuie la promovarea ideii că muzeele sunt un mijloc important de schimb cultural, de îmbogățire a culturilor și de dezvoltare a înțelegerii reciproce, de cooperare și pace între popoare.
Cu acest prilej, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” vă invită să vizitați expozițiile deschise către public la cele trei subunități ale sale.
La ”Muzeul de Științele Naturii” sunt deschise expozițiile permanente: „Păduri din România”, „Ocrotirea naturii”, „Flori din adâncurile Terrei” și expozițiile temporare: „Aloe vera – planta minune”, ”Plante carnivore”, „Viciile – tentaţii înşelătoare”, „Din lumea insectelor”. De asemenea, o plimbare în sera muzeului vă oferă momente de relaxare, o ocazie de a vedea specii de plante interesante și de a afla detalii privind biologia lor.
O vizită la Vivariu vă oferă posibilitatea să observați animale vii. Astfel, puteți accesa informații științifice și puteți afla lucruri interesante despre specii exotice și autohtone de pești, amfibieni, reptile și păsări.
Observatorul Astronomic „Victor Anestin” are deschisă expoziţia permanentă „Universul – de la Pământ la stele” şi expoziţia temporară: „Astropoezie”. Prin spectacolul de planetariu puteți face o călătorie virtuală prin Univers, prilej de cunoaștere și delectare.
Programul de vizitare este:
Muzeul de Științele Naturii: 10.00 - 18.00
Vivariu: 9.00 - 17.00
Observatorul Astronomic „Victor Anestin”: 10.00 - 18.00
INTRAREA ESTE LIBERĂ !

Accident pe strada Vadu Bistriţei

Din primele informaţii oferite de poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului pentru cercetări, accidentul s-a produs, în jurul orei 15.00, pe fondul nepăstrării distanţei regulamentare în mers.
Trei autoturisme care circulau în aceeaşi direcţie, pe strada Vadu Bistriţei, în zona Autogării Bacău, au fost implicate în acest eveniment rutier. În urma impactului, maşinile au fost avariate şi o pasageră a fost rănită.
Conducătorii auto au fost testaţi cu etilotestul şi niciunul nu consumase alcool.
Pompierii de la Detaşamentul Bacău au fost şi ei la faţa locului şi au asigurat măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor.

Crucea Roşie ne învaţă sa ingrijim bătrâni

Băcăuanii care doresc să se specializeze pe îngrijirea bătrânilor, au acum şansa să afle de la profesionişti informaţii utile care le pot uşura activitatea. Crucea Roşie Bacău a început înscrierile pentru cursul de îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cu durată de trei luni.
Persoanele interesate pot depune actele necesare (copie carte identitate, copie certificat de naştere, copie certificat căsătorie/divorţ, dacă este cazul, copie diplomă ultima şcoală absolvită), la sediul din strada Oituz, nr. 61, Bacău. Persoanele interesate pot obţine mai multe informaţii la numărul de telefon 0234/523.733. Diplomele obţinute în urma absolvirii acestui curs sunt recunoscute în ţară, în orice unitate medico-socială, dar şi pe plan internaţional.

Tanar din Zemes retinut

La data de 12 mai a.c., polițiști de investigații criminale din cadrul Poliţiei Moineşti au identificat un tânăr de 21 ani, din comuna Zemeş, bănuit de comiterea infracţiunii de înşelăciune, cu mod de operare „Metoda ACCIDENTUL„. Din cercetările efectuate a rezultat că la data de 4 mai a.c., tânărul de 21 ani ar fi contactat telefonic o femeie de 76 ani, din Moineşti, iar prin atribuirea de calităţi oficiale a indus-o în eroare, sub pretextul că fiul acesteia suferise un grav accident rutier, determinând-o să îi predea personal un plic cu suma de 500 euro şi 1000 lei.
În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate şi predat păgubitei.
Tânărul de 21 ani a fost reţinut de poliţişti pe o perioadă de 24 ore şi ulterior, prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Protectie informatica pentru Spitalul Bacau

Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu a convocat în regim de urgență marti, 16 mai 2017, o ședință extraordinară al cărei punct principal a fost recentul atac cibernetic asupra Spitalului Județean de Urgență Bacău (S.J.U.).  Reamintim faptul că, în data de 5 mai, în momentul în care angajații spitalului au încercat să acceseze unul dintre serverele pe care se încărcau date au constatat că acesta nu mai răspundea comenzilor și nu mai încărca datele. Concomitent, a apărut pe monitoare un mesaj cu pașii de urmat pentru deblocarea fișierelor. „Era doar un mesaj pe server în care se spunea că datele sunt criptate și dacă le vrem, urmau anumiți pași. Serverul respectiv nu mai era funcțional, el a fost sigilat și trimis organelor de cercetare”, spune Adrian Popa, managerul Spitalului Județean Bacău. Dacă inițial, toate fișierele încărcate pe respectivul server au fost compromise, ulterior, s-a reușit, în mai puțin de 48 de ore, recuperarea acestor date, care cuprindeau sute de foi de observație ale pacienților. O parte dintre serviciile medicale au trebuit să fie revalidate cu ajutorul cardului de sănătate, astfel încât unii dintre pacienți au fost nevoiți să facă încă un drum la spital. „În ziua de sâmbătă, au reușit să aducă servere noi, să încarce programele din nou și să revalideze foile pierdute până ziua de marți, când era termenul legal de validare cu cardul, dar nu au reușit să o facă în proporție de 100%”, a afirmat Dan Stoica, Director relații contractuale la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău.
La recomandarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență care, în data de 11 mai 2017, a constatat și aprobat existența unei situații de urgență cu risc major la un eventual nou atac cibernetic asupra bazelor de date ale S.J.U., spitalul a alocat suma de 169.250 de lei pentru achiziționarea în regim de urgență a echipamentelor de securizare a sistemului informatic. De menționat, că acești bani nu înseamnă un cost în plus pentru spital, ci utilizarea sumelor existente deja în buget la capitolul achiziții pentru obiectivul ”Echipamente și licențe pentru intervenții în sistem de urgență pentru securizarea sistemului informatic”.
La nivel național, Grupul Renault România a fost afectat de valul de atacuri cibernetice, activitatea companiei a fost blocată iar fluxul de producție a fost întrerupt pentru câteva zile.
Atacul cibernetic, la nivel global, a afectat mai mult de 200.000 de instituții și companii private din 150 de țări, una dintre cele mai afectate țări pare până acum a fi China, cu peste 29.000 de instituții afectate, în Marea Britanie atacul a vizat tot rețeaua sanitară, zeci de spitale și clinici fiind blocate.

Campanie de strângere de carte românească

ASCOR Bacău vă invită să participați, până pe 20 mai 2017, la o acțiune ambițioasă de sprijin a procesului de aprofundarea a Literaturii în Limba Română, din Basarabia, aderând la Campania de strângere de carte românească organizată de Fundația "Episcop Melchisedec".
ASCORenii, care doresc să doneze o carte, sunt rugați să ia legătura cu responsabilul din partea ASCOR Bacău, Vlad Tuturlan 0751 546 885. Aurelian Constantin Alexa (directorul Fundației "Episcop Melchisedec"): «Acțiunea inițiată de noi este menită a determina pe toți donatorii de carte de a veni în sprijinul românilor din zona Cahul, scopul nostru fiind acela de a oferi comunității românești posibilitatea de a citi în limba noastră maternă, de a le dărui un mod util și plăcut de a se forma, de a se modela, știind că dincoace de Prut sunt frați care nu i-au uitat, îi sprijină și-i așteaptă cu brațele și inimile deschise».
Cu binecuvântarea IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin Fundația "Episcop Melchisedec" din Roman a demarat o campanie de strângere de carte ce se va desfășura în perioada 1-20 mai 2017. Acțiunea de sprijin pentru frații români din Basarabia este menită să susțină procesul de aprofundarea a literaturii în limba română în zona Cahul din Republica Moldova.

Ploile au facut ravagii in judetul Bacau

În data de 13.05.2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău a fost sesizat cu privire la următoarele efecte produse pe raza judeţului Bacău, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase:
 • în comuna Roșiori, sat Roșiori:
 • au fost inundate 3 curți. La faţa locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău (1 autospecială de intervenție, 2 motopompe și 3 pompieri). La sosirea la locul intervenţiei s-a constatat faptul că apa se retrăsese din cele 3 curţi;
 • un drum blocat cu nămol. Pentru decolmatare, au acționat Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Roşiori cu 1 utilaj şi 7 lucrători.
 • în comuna Plopana:
 • în satul Plopana a fost inundată o casă și o curte. Pentru evacuarea apei, în zonă s-a deplasat un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău (1 autospecială de primă intervenție și comandă, 1 motopompă transportabilă și 2 pompieri). Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Plopana a intervenit de asemenea, cu un utilaj. O familie formată din 4 membri (2 adulţi şi 2 minori) a necesitat relocare. Doi membri s-au cazat la rude, iar ceilalţi doi la vecini.
 • pe DN 2 F între localităţile Străminoasa şi Plopana, la km 38 +200 m, partea carosabilă este acoperită de aluviuni iar podul aferent drumului este rupt, circulaţia fiind întreruptă către judeţul Vaslui. În zonă se află 2 echipaje de poliţie care restricţionează traficul. De asemenea, în zonă s-au deplasat 2 utilaje de la Secţia Drumuri Naţionale Bacău şi 1 utilaj de Secţia Drumuri Naţionale Neamţ.
 • din cauza podului rupt, în satul Străminoasa, la un număr de aproximativ 20 de gospodării nu se poate ajunge cu mijloace auto din judeţul Bacău. Acestea însă nu sunt izolate, existând cale de acces prin judeţul Vaslui. În zonă s-au deplasat 1 autospecială de primă intervenţie şi comandă, 1 autospecială de intervenţie, 1 motopompă transportabilă, 1 motopompă remorcabilă și 1 barcă cu motor, încadrate cu 11 salvatori din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău.
 • conform datelor comunicate de reprezentanţii primăriei Plopana, au mai fost inundate:
   • 5 gospodării în satul Străminoasa
   • 5 gospodării în satul Rusenii de Sus
   • 20 gospodării în satul Plopana
 • în zonele afectate, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Plopana a acţionat cu 12 lucrători şi 2 utilaje.
 • în comuna Dealu Morii:
 • în satul Tăvădăreşti a fost inundată o curte. La faţa locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Stației de Pompieri Podu Turcului (1 autospecială de intervenţie, 1 motopompă transportabilă și 4 pompieri). La sosirea la locul intervenţiei s-a constatat faptul că apa se retrăsese din curte;
 • DJ 241A fost acoperit cu aluviuni şi 1 podeţ a fost colmatat. Pentru degajarea carosabilului de aluviuni, a acţionat Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Dealu Morii, cu 1 utilaj.
 • în comuna Odobeşti:
 • sat Băluşa, au fost inundate 4 curți. În zonă s-a deplasat un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău (1 autospecială, 2 motopompe și 3 pompieri). La faţa locului s-a constatat faptul că nu mai era necesară intervenţia echipajului, întrucât apa era retrasă din curţi;
 • în comuna Lipova:
 • în satul Satu Nou au fost inundate 15 curți. Pentru evacuarea apei din curţile inundate, a acţionat un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău (1 autospecială, 2 motopompe și 3 pompieri). Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Lipova a acţionat cu 5 lucrători.
 • în comuna Coloneşti:
 • conform informării înaintate de Primăria Coloneşti, în satul Satu Nou, au fost inundate 20 de curţi şi au fost afectaţi 1,5 km din drumul comunal DC 30 şi 200 metri liniari drum sătesc. De asemenea au fost afectate şi terenuri agricole.

Conform informării trimise de distribuitorul de energie electrică, la ora 07:00, 6 localități erau parțial afectate ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile (Lipova, Sat Nou, Valea Hagii, Valea Mărului, Tisa, Mâlosu), 1661 de consumatori nealimentați.
O echipă a distribuitorul de energie electrică efectuează manevre pentru identificare, izolare a defecțiunilor și realimentare a consumatorilor.

În intervalul 13.05.2017, ora 16:00 – 14.05.2017, ora 03:43, echipaje din cadrul I.S.U.J. Bacău au executat misiuni de monitorizare a cursurilor de apă, căilor de acces în localităţi şi de verificare a permanenţei la primăriile din zona de competenţă, astfel:
 1. Detașamentul de Pompieri Bacău pe următoarele trasee:
  • Buhoci – Tamaşi – Gioseni – Horgeşti – Parincea – Ungureni – Traian – Săuceşti – Iteşti
  • Săuceşti – Iteşti - Berești Bistrița – Filipeşti – Racova – Blăgeşti – Gârleni.
  • Plopana – Odobeşti – Lipova
  • Izvorul Berheciului – Coloneşti – Onceşti - Filipeni
  • Roşiori – Dămieneşti – Prăjeşti – Secuieni - Traian
  • Gârleni – Hemeiuş – Mărgineni – Măgura – Luizi Călugăra –Sarata – Nicolae Bălcescu – Faraoani – Cleja – Răcăciuni – Pânceşti
 1. Staţia de Pompieri Podu Turcului – 2 monitorizări pe traseul:
  • Glăvăneşti – Dealu Morii – Motoşeni – Podu Turcului
 1. Detașamentul de Pompieri Oneşti pe următoarele trasee:
  • Helegiu – Livezi – Sănduleni – Ştefan cel Mare – Căiuţi – Coţofăneşti – Urecheşti – Mănăstirea Caşin - Caşin
  • monitorizare cursuri de apă: Trotuş, Slănic şi Oituz
 1. Detașamentul de Pompieri Moineşti: monitorizare cursuri de apă Tazlăul Mare, Tazlăul Sărat şi afluenţi. Nu au fost constatate probleme deosebite.
 2. Garda de Intervenţie Comăneşti: monitorizare cursuri de apă râu Trotuş şi afluenţi. Nu au fost constatate probleme deosebite.

Conform informării primite de către Sistemul de Gospodărire al Apelor Vaslui, la ora 24:00, pe cursurile apă Tutova şi Lipova, nivelul apei se află sub Cota de Atenţie.
Începând cu ora 07:00, s-a efectuat schimbul de efective în localitatea Străminoasa din comuna Plopana. La faţa locului s-a deplasat pentru misiuni de monitorizare a zonei, o autospecială de intervenţie cu cinci pompieri salvatori.

Începând cu ora 06:00, forţele de intervenţie venite în sprijin de la subunitățile I.S.U.J. Bacău, şi-au început deplasarea către subunităţile din care provin. Forțele de intervenție venite în sprijin de la I.S.U.J. Harghita, și-au deplasarea începând cu ora 06:30.

Pe tot parcursul nopții, pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, în teren au acţionat 63 de pompieri salvatori cu 22 de autospeciale, 6 motopompe transportabile, 1 motopompă remorcabilă și 1 barcă.
De asemenea, alături de pompierii militari pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, au acţionat şi 24 voluntari din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu trei mijloace.

Pompierii salvatori băcăuani vor rămâne la datorie pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative generate de fenomenele meteorologice periculoase până când comunitățile vor reveni la starea de normalitate.

Cod ROSU de inundatii pentru Bacau

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor a emis o atenționare de cod roșu și portocaliu pentru bazinele hidrografice din județele Iași, Vaslui, Neamț și Bacău.
Codul portocaliu a fost emis pentru bazinul superior Bârlad şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (pentru bazinele hidrografice aferente judeţelor: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău şi Vrancea), valabil de sâmbătă, 13.05.2017 ora 18:20, până duminică 14.05.2017 ora 12:00.
Un cod roșu a fost emis pentru râurile din bazinele hidrografice – bazin hidrografic amonte Ac. Cuibul Vulturilor (judeţele Bacău şi Vaslui), valabil în intervalul 13.05.2017 ora 18:20 – 14.05.2017 ora 06:00.
Atenționarea vizează fenomene manifestate prin scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie cu efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APARARE.

Judetul Bacau, la a doua regionala Coca-Cola 2017


Municipiul Botoşani găzduieşte sâmbătă şi duminică cea de-a doua etapă regională a Cupei Coca-Cola. Astfel, oraşul ajunge în centrul lumii fotbalului pentru liceeni, iar foarte multe persoane sunt aşteptate să îşi susţină favoriţii. Echipele de fete şi cele de băieţi din judeţele Bacău, Galaţi, Iaşi, Suceava şi Vrancea vor lupta pentru a câştiga o experienţă unică de fotbal la Londra. În total, 21 de echipe din judeţul Bacău au fost înscrise în această competiţie. Peste 8460 de liceeni din întreaga ţară s-au înscris anul acesta pentru titlul de campioni în cea de-a şasea ediţie a Cupei Coca-Cola. Cea mai mare competiţie de fotbal în sală a înregistrat, anul acesta, un nou record- 564 de echipe au fost înscrise la debutul acestei competiţii, dintre care 417 de echipe de băieţi şi 147 de echipe de fete.  Sâmbătă, 13 mai, începând cu ora 8:00, se dă startul meciurilor din cea de-a doua regională a Cupei Coca-Cola în Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” din Botoşani. Rând pe rând, câte două echipe de băieţi şi câte două echipe de fete îşi vor disputa locul în faza finală a competiţiei. Meciurile care vor decide cine va ajunge în faza finală de la Bucureşti, dar şi festivitatea de premiere vor avea loc duminică, între 10:00 şi 14:00.
Echipele de băieţi care vor juca în regionala de la Botoşani:
 • Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Moineşti, judeţul Bacău
 • Liceul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Botoşani
 • Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” din Galaţi
 • Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 • Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” din Siret, judeţul Suceava
 • Colegiul Naţional „Emil Botta” din Adjud, judeţul Vrancea
Echipele de fete care vor juca în regionala de la Botoşani:
 • Liceul cu Program Sportiv din Bacău
 • Colegiul Naţional „Grigore Ghica” din Dorohoi, judeţul Botoşani
 • Liceul Tehnologic „Paul Bujor” din Bereşti, judeţul Galaţi
 • Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 • Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni, judeţul Suceava
 • Colegiul Naţional „Emil Botta” din Adjud, judeţul Vrancea
Finala ediţiei 2017 a Cupei Coca-Cola se va disputa pe 3 – 4 iunie în Parcul Tineretului din Bucureşti.
Mai multe detalii despre programul competiţiei sunt disponibile pe site-ul oficial al competiţiei www.cupacoca-cola.ro.

Festivalul Luminii,duminica,14 mai,in Parcul Cancicov

 Băcăuanii de toate vârstele sunt invitaţi să „redescopere frumuseţea lucrurilor mărunte” alături de cei dragi, de familie, de prieteni, de  prietenii de joacă, la cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Luminii, ce va avea loc în Bacău, în  Parcul Cancicov, pe data de 14 mai. Organizat de către Centrul Local ”Insula Cercetașilor” Bacău, cu participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociația ”Insula Cercetașilor”, Festivalul Luminii – Bacău 2017 va „inunda” de lumină Parcul Cancicov duminică seara, în intervalul orar 17.30-23.00. Aproximativ 5.000 de cutiuţe de hărtie, de diverse forme, mărimi şi culori, sunt pregătite pentru a „găzdui” luminiţele ce vor fi aprinse. În acest decor natural, întreaga comunitate este invitată să participe activ la ateliere de: forografie, pictură, sculptură, artă teatrală, muzică, dans, ş.a.m.d.
Festivalul Luminii se înscrie în acest an, în seria evenimentelor desfăşurate în cadrul „Capitalei Tineretului din Romănia –Bacău 2017”. Municipiului Bacău susţine şi financiar festivalul, suma de 2.000 de lei, dintr-un cost  total de 4.500 lei,  fiind aprobată în acest sens, în şedinţa Consiliului Local Bacău din data de 28.04.2017.

Carrefour dubleaza colaboarea cu Crucea Rosie

Pentru al optulea an consecutiv, între 10 Aprilie si 10 Mai, Carrefour România, în parteneriat cu Crucea Roşie Română, organizează campania Banca de Alimente si o extinde în 63 de magazine ale grupului Carrefour: 32 de hipermarketuri, 27 de supermarketuri Billa si 4 supermarekturi Market, magazine Billa recent remodelate. Proiectul Crucii Roșii Române, Banca de Alimente, face parte din campania internațională de colectare de alimente, coordonată de Fundaţia Carrefour, care se desfășoară simultan în 10 țări în care grupul Carrefour este prezent. Astfel, pe parcursul întregii luni, oamenii pot dona alimente greu perisabile sau bani pentru persoanele și familiile defavorizate, prin intermediul urnelor special amplasate la casele de marcat și la ieșirea din magazine. Proiectul umanitar Banca de Alimente a fost lansat de Crucea Roşie Română în anul 2009 ca o soluţie imediată de ajutorare a persoanelor fără venituri sau cu venituri foarte mici. Acesta constă în colectarea de alimente greu perisabile sub formă de donație de la clienții magazinelor partenere și distriburea acestora sub formă de pachete la domiciliul beneficiarilor. Pachetele cu alimente cântăresc, fiecare, cate 12 kg si conţin alimente de baza precum: ulei, zahăr, făină, mălai, orez, paste făinoase, conserve de carne sau peşte, conserve de legume, biscuiţi şi alte produse alimentare. Cu sprijinul Carrefour România, proiectul a reușit timp de 8 ani să vină în ajutorul a peste 114 800 de persoane nevoiașe cu aproximativ 650 000 kg de alimente greu perisabile. Beneficiarii sunt bătrâni, familii cu mulţi copii și cu situaţie materială precară, familii monoparentale, copii cu dizabilitaţi proveniţi din familii sărace. Aproximativ 2 500 de voluntari în fiecare an s-au dedicat acestui proiect prin activități de promovare, colectare și distribuire de alimente la domiciliul beneficiarilor.ihai, Director de Marketing&Comunicare, PR&Solidaritate, Dinamică Comercială&Pricing Carrefour România.
Astfel, in perioada 10 Aprilie-10 Mai, oamenii pot dona alimente greu perisabile sau bani pentru persoanele și familiile defavorizate, prin intermediul urnelor special amplasate la casele de marcat și la ieșirea din magazine, iar zeci de voluntari de Cruce Roșie din toată țara vor promova campania în rândul clienții magazinelor și ii vor invita să doneze un aliment pentru cei care suferă de foame.  Dezvoltarea proiectului Banca de alimente a devenit o necesitate ca urmare a creșterii continue a numărului solicitărilor venite din partea persoanelor vulnerabile. Ne bucură foarte mult decizia Grupului Carrefour de a dubla numarul de magazine in care campania sa poata fi implementata și avem încredere în generozitatea clienților care prin donațiile lor vor contribui la creșterea numărului persoanelor nevoiașe care vor beneficia de donatii”, a declarat Ioan Silviu Lefter, Director General Crucea Roşie Română.
Campania de colectare de alimente se va desfășura timp de o lună și va avea loc în toate cele 63 de magazine (hipermarketurile Carrefour, supermarketurile Market si Billa) din: Bucureşti, Alba, Botoşani, Brăila, Braşov, Buzău, Bacău, Cluj, Constanţa, Drobeta, Focşani, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Oradea, Piatra Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Slatina, Sfântul Gheorghe, Suceava, Târgu Jiu, Timişoara.

Bacaul va gazdui Festivalul "Marul de Aur"

In perioada 12-14 mai, la Bacău va avea loc Festivalul Internaţional „Mărul de Aur“, organizat cu sprijinul financiar al Primăriei Bacău. Concursul, la care vor participa peste 250 de tineri, va avea loc sâmbătă, 13 mai, la Teatrul „Radu Beligan“ din Bacău iar duminică, 14 mai, de la ora 15, băcăuanii sunt invitaţi la Concertul de Gală, la care vor participa mari nume ale lumii artistice. Consilierii băcăuani au aprobat în şedinţa din data de 28 aprilie finanţarea cu 109 mii de lei a Festivalului Internaţional „Mărul de Aur“, pentru a cărui organizare sunt necesari peste 222 de mii de lei. Primăria Bacău este astfel partenerul oficial al Asociaţiei Culturale Inanina Music Star. În concurs, sâmbătă, vor participa peste 250 de copii, adolescenţi şi tineri în sala de spectacole a Teatrului de Vară „Radu Beligan“ din Bacău.

8 mai, Ziua Internationala a Crucii Rosii

În fiecare an, la nivel mondial, Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie sprijină peste 160 de milioane de persoane, prin intermediul rețelei sale globale de aproximativ 17 milioane de voluntari și 450.000 de angajați. Cele 190 de Societăți Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie existente la nivel mondial, salvează viețile a milioane de oameni aflați în situație de conflict, afectati de criză sau de dezastre naturale.
La noi în țară, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, asigură asistență umanitară pentru 240 000 de persoane , sprijinind astfel comunitățile să fie mai sigure și mai puternice, prin implementarea a divese programe adaptate nevoilor locale. De la programe sociale, campanii de educație pentru sănătate și prim ajutor la pregătirea și intervenția în situații de urgență, Cruce Roșie Română oferă sprijin umanitar prin devotamentul și implicarea celor 5500 de voluntari ai săi. Aceștia lucrează în toate comunitățile cu responsabilitate și dăruire, oferindu-și timpul, energia și devotamentul atât de importante pentru îndeplinirea misiunii organizației.Ziua Internațională a Crucii Roșii si Semilunii Roșii, 8 Mai, este oportunitatea perfectă de recunoaștere a contribuției și rezultatelor obținute de milioanele de voluntari și de angajații din întreaga lume, care ajută la îndeplinirea obiectivelor umanitare în fiecare zi oriunde în lume” a declarant Ioan Silviu Lefter, Directorul General al Crucii Roșii Române. “Suntem recunoscători miilor de voluntari români datorită cărora In ziua de 8 Mai celebrăm curajul și rezultatele voluntarilor și angajaților, ale căror servicii menite să schimbe mentalități și să salveze vieți omenești asigură menținerea angajamentului nostru față de umanitate în fiecare zi. Suntem locali și internaționali, independenți și neutri, și suntem peste tot pentru oricine.
Despre Crucea Roșie Română
Societatea Națională de Cruce Roșie din România, înființată în 1876, este o organizație umanitară membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, auxiliară a autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile, serviciile fiind acordate voluntar, imparțial și neutru. Organizația contribuie, prin programele desfășurate, la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică. Crucea Roșie Română este prezentă la nivel național, cu reprezentare la fiecare nivel teritorial, având 47 de filiale, 1.996 subfiliale și 1.307 comisii, iar 5.500 de voluntari se implică activ în activitățile Crucii Roșii Române.
Umanitate, Imparțialitate, Neutralitate, Independență, Voluntariat, Unitate și Universalitate sunt principiile fundamentale ale Crucii Roșii Române care stau la baza tuturor acțiunilor sale.
Dimitrie Ghica, Nicolae Crețulescu, George Gr. Cantacuzino, Gr. C. Cantacuzino, C.A. Rosetti, Ioan Ghica, Dimitrie Sturza, Carol Davila sunt semnatarii actului de înființare al Crucii Roșii Române. Primul sediu al organizației a fost deschis în Spitalul Colțea din București. Nume sonore ale istoriei și culturii române – Regina Elisabetta, Regina Maria, Regina Elena, Regina Ana, Prințul Dimitrie Ghica, George Enescu, Grigoraș Dinicu, Cella Delavrancea - au contribuit cu spiritul lor umanitar la alinarea suferințelor celor mai vulnerabili.

Delegatie UNICEF in comuna Balcani

Joi, 04 mai 2017, a avut loc o întâlnire de lucru la Balcani județul Bacău, în cadrul modelului demonstrativ, "Incluziune socială prin furnizare de servicii integrate la nivelul comunității". La acest eveniment a participat o delegație UNICEF, condusă de Afshan Khan, Directorul Regional pentru Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente al UNICEF. Proiectul aflat în derulare este implementat în parteneriat cu UNICEF și a fost demarat în anul 2014. Au fost invitați să participe și reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Direcției de Sănătate Publică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, precum și coordonatori ai activităților locale din domeniul medical, social și educativ. Pe parcursul vizitei în județul Bacău, delegația a fost formată din: UNICEF:– Afshan Khan, Director Regional UNICEF pentru Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente– Philippe Testot-Ferry , Consilier Regional Educație– Sandie Blanchet, Reprezentant UNICEF România– Eduard Petrescu, Coordonator Programe– Luminita Costache, Specialist Educație– Voica Pop, Specialist Protecția Copilului– Nicoleta Elisei, Consultant UNICEF Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție– Gabriela Coman.

Centrul Bacaului va fi inchis in acest weekend

Orașul nostru a preluat oficial titlul de Capitala Tineretului din România de pe 2 mai, iar la sfârșitul acestei săptămâni va avea loc evenimentul de deschidere a manifestărilor în Bacău. Astfel, în zilele de sâmbătă și duminică (6-7 mai), strada Mărășești va fi închisă pentru mașini și deschisă pentru oamenii care vin să participe la evenimentele pregătite.
Dacă sâmbătă centrul va fi închis pentru instalarea și montarea logisticii necesare, duminică, 7 mai, de la ora 10.00, în Piața Tricolurului se va deschide Târgul de ONG-uri, organizat anual. Fiecare asociație parte a programului își va prezenta comunității domeniul de activitate, în stilul lor orginal. Seara, echipa din spatele programului Bacău-Capitala Tineretului îi va aduce pe scenă pe cei de la Trupa Feelings, CTC și Golan. Zona centrală închisă traficului auto va fi segmentul cuprins între hotelul Decebal și Policlinica Veche.
Marea Deschidere este începutul programului organizat sub egida “Colorează-ți generația!”. Calendarul de evenimente promite continuarea tradiției unor proiecte importante ale orașului Bacău, dar și implementarea unor inițiative noi, cu rolul de a transforma orașul într-un spațiu optim de dezvoltare și realizare a tinerilor.

Vidre in Lacul Bacau

Centrul Regional de Ecologie (CRE) anunță reapariția vidrelor pe Lacul Bacău. Două exemplare au fost pozate în weekendul trecut de Dorina Nicolai şi Adrian Negoiță, doi fotografi pasionați de natură.„Prezența vidrelor în lacul din mijlocul oraşului este un fapt deosebit şi un plus pentru aria naturală protejată aflată în întregime pe raza municipiului Bacău, reprezentând un motiv suplimentar pentru protejarea şi promovarea acestui lac”, arată Centrul Regional de Ecologie Bacău.În luna ianuarie 2016 Ministerul Mediului a desemnat un nou sit – Natura 2000 SCI “Şiretul Mijlociu” – care cuprinde un sector al râului Şiret şi întreaga suprafață a lacului Galbeni şi care are drept obiectiv al protecției, printre altele, vidrele şi țestoasele europene de apă dulce. „Dar iată că şi vidrele şi țestoasele nu „se limitează” la conturul trasat pe hartă şi apar chiar şi în mijlocul oraşului”, anunță ecologiștii de la CRE.
În anii anteriori vidrele au mai fost semnalate, chiar fotografiate pe lacul Lilieci, în zona lacului Galbeni au fost descoperiți frecvent peşti prinşi în plase, mâncați de vidră, în zona lacului Răcăciuni a fost găsită o vidră moartă. Un vânător din Orbeni chiar se laudă că ar fi împușcat o vidră pe Lacul Berști, mai comentează reprezentanții CRE, pe pagina de Facebook.„Deşi în bazinele piscicole unde se practică acvacultura vidrele nu sunt binevenite deoarece pot cauza prejudicii, sperăm ca vidrele să aibă cele mai bune condiții pe lacul Bacău – arie naturală protejată aflată în custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău”, notează CRE.

Picnicurile vor fi monitorizate

De 1 Mai, băcăuanii care au de gând să petreacă în aer liber trebuie să-şi aleagă locul de grătar doar în zonele special amenajate de autorităţile locale.
Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău, dar şi jandarmii, vor monitoriza zonele de picnic, iar cei care vor alege să aprindă focul în locuri neamenajate sau în păduri riscă să încaseze amenzi usturătoare, care le-ar putea strica cheful de distracţie.
„Cu ocazia acestei minivacanţe, s-au făcut deja verificări la unităţile de cazare din Slănic Moldova şi monitorizăm spaţiile de agrement pentru picnic”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău.
Luni, poliţiştii şi jandarmii vor acţiona suplimentar în întreg judeţul, pentru a preveni evenimentele nedorite. Peste 200 de polițiști de la ordine publică, poliţie rutieră, investigaţii criminale și nu numai, de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, vor fi în stradă şi în locurile cu aglomerări de persoane, dar la datorie vor fi şi jandarmii de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău.
Subofiţerii şi ofiţerii vor putea fi văzuţi în patrulare în locurile intens circulate, în cele de agrement, iar structurile montane şi balneare vor monitoriza permanent zonele turistice din Slănic Moldova şi Tg. Ocna, fiind pregătiţi să intervină și în situaţii de urgenţă. Jandarmii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău vor desfăşura şi ei acţiuni atât în mediul urban cât şi în mediul rural.

S-a încheiat Săptămâna Mondială a Imunizării

Situația vaccinării la nivel mondial îngrijorează UNICEF, organizația care este cel mai mare cumpărător de vaccinuri pentru copii. Anul trecut, UNICEF a ajutat aproape jumătate dintre copiii sub vârsta de cinci ani, din o sută de țări, prin achiziția a 2,5 miliarde de doze de vaccinuri. În Nigeria, Pakistan și Afganistan poliomielita este încă endemică.Aceste țări au primit de la UNICEF cele mai multe doze de vaccinuri. Datele au fost prezentate cu prilejul Săptămânii Mondiale a Imunizării, care a fost coordonată de OMS și s-a încheiat duminică, 30 aprilie.
„Vaccinurile sunt benefice” a fost tema generală a Săptămânii. Accesul la imunizare a condus la o scădere substanțială a deceselor în rândul copiilor sub cinci ani ca urmare a prevenirii bolilor prin vaccinare și a adus lumea mai aproape de eradicarea poliomielitei, arată UNICEF. Între 2000 și 2015, rata mortalității copiilor sub cinci ani din cauza rujeolei a scăzut cu 85%, iar cea cauzată de tetanosul neonatal cu 83%.
„În ciuda acestor eforturi, în fiecare an, aproximativ 19,4 milioane de copii din întreaga lume nu beneficiază de vaccinările complete.
Aproximativ două treimi dintre copiii nevaccinați trăiesc în țări afectate de conflicte. 1 din 5 copii sub cinci ani nu beneficiază de vaccinurile care îi poate salva viața din cauza sistemelor de sănătate slab dezvoltate, sărăciei și inegalităților sociale”, arată Raluca Dinu-Paicu, purtător de cuvânt al UNICEF.
Din nefericire, statisticile arată că România a ajuns pe lista statelor în care rata de vaccinare a scăzut, după 2010, sub cea recomandată de OMS, de 95 la sută. Dacă la vaccinul împotriva rujeolei este, totuși, peste 90 la sută, în cazul altor vaccinuri a coborât până la 67 la sută.

Amenzi pentru şoferi

Agenţii de la Poliţia Locală Bacău au ieşit în trafic şi au stat cu ochii pe conducătorii auto care încalcă prevederile Codului rutier ce fac referire la oprirea, staţionarea, accesul interzis şi parcarea neregulamentară în staţiile de autobuz sau pe trotuare.
Acţiunea s-a desfăşurat în zonele Nord şi Sud ale oraşului şi au fost verificate 44 de autoturisme care erau lăsate de şoferi în locuri interzise.
„Agenţii locali au aplicat 24 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 3.005 lei şi măsuri complementare de penalizare la permisul auto, în cuantum de 28 puncte, pentru abaterile menţionate”, spune Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău.