Bani de la stat pentru „Prima împădurire”

Proprietarii băcăuani de terenuri pot primi de la stat subvenţii pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite. Pentru aceasta, trebuie ca, până la 31 martie, să depună solicitări în cadrul Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” – anul 2016. Sprijinul financiar constă în plata contravalorii costurilor standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole şi ulterior, îngrijirea lor.
Mai exact, proprietarii de terenuri agricole vor primi în primul an, la înfiinţarea pădurii, câte 6.000 de euro de hectar, iar în următorii ani, câte 2.700 de euro de hectar pentru întreținere. Aşadar, beneficiarii trebuie să întreţină şi să păstreze pădurea până în momentul în care arborii ajung la maturitate şi pot fi tăiaţi. Ajutorul de stat se va acorda tuturor deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.Totodată, suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,5 ha. Suprafața compactă reprezintă o suprafață continuă de teren, nefracționată și fară enclave.
Nu vor putea primi astfel de subvenţii proprietarii de terenuri grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrelor locale, terenuri care fac obiectul unor litigii, precum şi cei care deţin terenuri menţionate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major.
De aceste ajutoare nu vor beneficia nici deţinătorii de terenuri agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi climă, pajişti naturale permanente, cu excepţia celor afectate, conform proiectului tehnic, de fenomene de degradare a solului, şi anume (eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă, eroziune de adâncime – ogaşe, ravene, torenţi-, alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezenţa aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale, sărăturare sau aciditate puternică (foarte puternică și puternică), prezenţa nisipurilor mobile.

Niciun comentariu: